0049 1712695767 info@dykstra-academy.nl

Werkwijze

Werkwijze

Ik werk vanuit de systemische principes volgens de ordeningen van Bert Hellinger, waaruit ik mijn geheel eigen werkwijze heb ontwikkeld. Van Hellinger heb ik geleerd om me te richten op het meest wezenlijke. Terughoudend en nederig ten dienste staan van wie hulp zoekt, dat geeft me een krachtige impuls richting de oplossing. Ik ben nu gericht op korte, krachtige hulp. Dat betekent dat ik niet aan langlopende begeleidingstrajecten doe.

Ik heb gemerkt dat mensen, hoe diepgaand hun probleem of hoe zwaar hun last ook is en waarvoor ze ook hulp zoeken, bevrijd of lichter verder kunnen als op de diepere laag van hun ziel de kern van hun thema is binnengekomen. Om dit te bereiken is meestal geen maandenlange begeleiding nodig.

Vaak komen cliënten of gezinnen met kinderen (van alle leeftijden) slechts eenmaal bij mij. Dan kijken we met behulp van een opstelling waar iets in de eigen ziel of in de familieziel uit evenwicht geraakt is, wat het nodig heeft om weer in balans te komen.

Zo’n ervaring is zo intens en werkt zo diep door, wel tot een half jaar of driekwart jaar, dat verdere bemoeienis van mijn kant meestal niet direct nodig is.

Dat betekent niet, dat ik niet aan nazorg doe.

Die is in mijn ogen essentieel. Na een consult heb ik korte tijd later per e-mail contact. Zo kan ik nagaan of de cliënt, het gezin, het kind, het stel… of ieder de beelden die naar boven kwamen heeft begrepen, zodat de uitwerking ervan zich kan ontvouwen.

Contact

Postadres:
Graf von Stauffenberg Strasse 2
48432 Rheine, Deutschland

0049 1712695767

info@dykstra-academy.nl