Workshops & Trainingen

Bij de Ingrid Dykstra Academy verzorgen wij ook een aantal workshops. Hieronder een overzicht van de actuele workshops waaraan Ingrid Dykstra meewerkt.

Driebergen, 17 september of 26 november - Werken met gezinnen (1-daagse workshop)

Er wordt vanuit de gezinsopstelling gewerkt met het hele gezin, in een besloten setting. Kinderen en jongeren hebben tijdens de opstelling steeds de keus of ze willen meedoen of liever kijken, of ook intussen in dezelfde ruimte iets anders doen. Ook als kinderen niet actief meedoen aan de opstelling, ervaren ze door hun aanwezigheid direct de uitwerking ervan, lichamelijk en geestelijk in de diepere lagen. Zo komt er ruimte voor genezing en verlichting.

Het belangrijkste effect voor de kinderen is een directe gewaarwording dat veel van wat hen belast niet bij hen thuishoort, maar bij de volwassenen. En dat de ouders in staat zijn om die lasten zelf te dragen in plaats van op de kinderen over te dragen. De ordening van ‘groot’ en ‘klein’ kan weer worden hersteld als duidelijk wordt, welke dynamiek het kind volgt binnen het gezin.

Waar?
Op Vossesteijn, gebouw 7 op het landgoed van De Baak in Driebergen. Exacte adres: De Horstlaan 7 Driebergen

Voor wie?
Voor gezinnen die de behoefte hebben om de onderlinge balans met elkaar te herstellen zodat er weer ruimte komt voor rust en er weer balans is tussen geven en nemen, ouder zijn en kind (mogen) zijn. Kosten: € 225,00.

Voor mensen die vanuit opleiding of beroep interesse hebben in hoe systemisch werken met gezinnen in z’n werk gaat en die als representant willen fungeren. Kosten: € 100,00

Wanneer?
Vrijdag 17 september of vrijdag 26 november. Naar verwachting zal er opnieuw een dag worden ingepland in juni en in september.
Informatie/aanmelding: info@ilonawalraven.nl.

Ommen 2022 - Vierdagse training Systemisch Coachen:

Ben je al coach, therapeut of trainer en wil je graag systemisch werk kunnen toepassen binnen je huidige aanbod? Dan is dit een passende opleiding voor je. Je leert systemisch te coachen binnen een 1-op-1 setting en met een systemische bril naar situaties te kijken. 

Deze opleiding is ontwikkeld om de toenemende vraag naar kennis en kunde van familiesystemen beter te leren begrijpen op individueel niveau en daarnaast om in te zetten voor de begeleiding van andere mensen.

Deze vierdaagse opleiding bestaat uit twee blokken van twee dagen. Naast de theorie ga je ook zelf aan het werk als coach en als cliënt.

Data: 18/19 februari en 4/5 maart 2022

Informatie: Gea Stoel www.harmonycoaching.nl

Contact

Postadres:
Karolinenstrasse 5a, Hth 2
20357 Hamburg

0049 1712695767

info@dykstra-academy.nl